REGULAMIN WAŻNY DO 1 STYCZNIA 2013


Regulamin sklepu Rzemykowo.pl

W trosce o komfort Państwa zakupów prosimy o zapoznanie się z poniżej zamieszczonym Regulaminem sklepu.

Informacje ogólne

1. Regulamin sklepu określa zasady sprzedaży artykułów oferowanych przez sklep internetowy działający pod adresem rzemykowo.pl należący do Firmy Fitness24 Iwona Kwietniewska, ul. Służby Polsce 7/13, 02-784 Warszawa, Regon 142483385, NIP 951-185-30-33, wpis do ewidencji działalności gosp.
2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie – zwanym dalej Kupującym a sklepem internetowym rzemykowo.pl – zwanym dalej Sprzedającym.

Rejestracja i składanie zamówienia

1. Kupującymi mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadająca osobowości prawnej.
2. Kupującymi mogą być również osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia, wyłącznie za wiedzą i zgodą prawnego opiekuna, którego obowiązkiem jest nadzorowanie działań niepełnoletniego użytkownika i który ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie zobowiązania wynikające z działań niepełnoletniego.
3. Zamówienia można składać 24h/na dobę 7 dni w tygodniu (również w święta i dni wolne od pracy).
4. Do złożenia zamówienia za pośrednictwem strony rzemykowo.pl niezbędne jest dokonanie rejestracji w sklepie.
5. Założenie konta polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego z podstawowymi danymi niezbędnymi do realizacji zamówienia.
6. Wraz z dokonaniem rejestracji Kupujący wyraża zgodę na zbieranie, przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zamówienia.
7. Przyjęcie zamówienia zostanie potwierdzone drogą mailową.
8. W szczególnych przypadkach zamówienia można składać telefonicznie pod nr +48 53 77 66 111
9. Zmiany w zamówieniu muszą być każdorazowo uzgodnione ze Sprzedającym i potwierdzone mailem.
10. Anulowanie bądź zmiana zamówienia nie są możliwe w przypadku zamówienia towarów wykonanych na indywidualne zamówienie.
11. Sklep rzemykowo.pl zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku, gdy dane podane przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym będą niepełne.
12. Nie ma możliwości odbioru osobistego.
13. Potwierdzeniem transakcji zawieranej za pośrednictwem sklepu internetowego rzemykowo.pl jest imienna faktura VAT, dostarczana Kupującemu wraz z zamówieniem.

Ceny towarów i sposoby płatności

1. Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
2. Cena podana jest przy każdym produkcie i jest wiążąca w chwili złożenia przez Państwa zamówienia.
3. Wpłaty całkowitego kosztu zamówienia należy dokonać w ciągu 7 dni od momentu złożenia zamówienia na nasze konto: 31 1140 2004 0000 3102 7462 7902
4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym firmy.
5. Zamówienia, za które zapłata nie wpłynie na konto sklepu w ciągu 7 dni od daty ich złożenia, zostaną automatycznie anulowane.
6. Koszty wysyłki produktu ponosi osoba składająca zamówienie.
7. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:
- przelew bankowy na konto sklepu
- pobranie – przy odbiorze, należność pobierana przez kuriera.
8. Dane do płatności otrzymają Państwo w momencie złożenia zamówienia

Cennik i terminy dostaw

1. Zamówienia wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firm kurierskich.
2. Informacja dotycząca kosztu wysyłki dostępna jest na stronie z opisem produktu i zależy od wybranej formy wysyłki.
3. Zamówieniia są wysyłane najpóźniej do trzech dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty lub potwierdzenia zamówienia płatnego przy odbiorze.
4. Wpłatę księgujemy w dniu jej otrzymania, z reguły jest to następny dzień roboczy po wykonaniu przez Państwa bank zlecenia przelewu.
5. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostarczenia przesyłki.
6. W wyjątkowych przypadkach Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji, o czym niezwłocznie poinformuje Kupującego.
7. W przypadku wydłużenia terminu realizacji Kupujący może podjąć decyzję o rezygnacji z części lub całości zamówienia.
8. Przesyłki wysyłane z pośrednictwem Poczty polskiej wysyłame są listem poleconym.
9. Koszt dostawy jest zależny od wybranej metody wysyłki i definiowany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
10. Podane koszty wysyłki obowiązują na przesyłki do wszystkich miejsc w Polsce.
11. Istnieje możliwość wysyłki do innego kraju – po wcześniejszym kontakcie i ustaleniu szczegółów.

Zwroty i reklamacje

1. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, Kupujący może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie internetowym rzemykowo.pl bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.
2. Warunkiem uznania zwrotu jest odesłanie produktu nieużywanego i nieuszkodzonego.
3. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć dowód zakupu (może być kserokopia), pisemne oświadczenie o rezygnacji z zakupu oraz numer rachunku na który mają zostać przelane pieniądze.
4. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych.
5. Zwrotowi nie podlegają towar wykonany na zamówienie Kupującego lub dostosowany na jego prośbę.
6. W przypadku stwierdzenia wady otrzymanego towaru lub niezgodności zawartości przesyłki ze złożonym zamówieniem Kupujący ma prawo do zgłoszenia reklamacji.
7. Zwrot reklamowanych produktów możliwy jest tylko po wcześniejszym kontakcie ze Sprzedającym.
8. Warunkiem uznania reklamacji jest dołączanie do odsyłanego towaru dowodu zakupu (może być kserokopia) oraz pisemnej informacji o wadzie produktu i powodzie reklamacji.
9. Reklamacja będzie rozpatrywana w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia.
10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedający wyśle towar ponownie a jeśli jest to niemożliwe to zwróci Kupującemu równowartość cany produktu lub zaoferuje Kupującemu inny produkt do wyboru o tej samej wartości.
11. W przypadku odesłania towaru musi on zostać odpowiednio zabezpieczony na czas transportu.
12. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu rozpatrywane będą jedynie na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności pracownika Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Odbierając towar Klient zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.
13. Reklamacje dotyczące rozbieżności w kolorystyce towarów wynikającej z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta oraz związane z niemożnością jednakowego odwzorowania wykonywanych ręcznie produktów nie będą uwzględniane i nie stanowią podstawy do zwrotu towaru. 14. Przesyłki odsyłane za pobraniem nie będą przyjmowane.
15. Zwroty i reklamacje należy wysyłać na adres: Fitness24 Iwona Kwietniewska Służby Polsce 7/13 02-784 Warszawa.

Przesyłki uszkodzone, opóźnione i zagubione w trakcie transportu

1. W przypadku próby doręczenia przesyłki w sposób widoczny uszkodzonej, a w szczególności podartej, zamoczonej, czy noszącej ślady wskazujące, że przesyłka była otwierana przez osobę nieupoważnioną prosimy o spisanie protokołu szkody w obecności osoby doręczającej przesyłkę, a w przypadku bardzo znacznego uszkodzenia odmówić odbioru przesyłki wskazując ww. uszkodzenia jako przyczynę.
2. Dla przesyłek kurierskich prosimy o skorzystanie z prawa do otworzenia przesyłki w obecności kuriera, po podpisaniu odbioru na liście przewozowym. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń należy spisać z kurierem protokół.
3. Brak protokołów opisanych w podpunktach 1 i 2 nie oznacza utraty prawa klienta do zgłoszenia przez Kupującego niezgodności Towaru z umową lub skorzystania z uprawnień wynikających z gwarancji, ale protokół taki bardzo ułatwia i skraca postępowanie reklamacyjne.
4. W przypadku, gdy przesyłka nie zostanie doręczona Kupującemu ze względu na podanie przez niego nieprawidłowego lub niekompletnego adresu dostawy, albo z powodu nieodebrania przesyłki w terminie Kupującego obciążają wszystkie koszty poniesione przez Sprzedająego w związku z odesłaniem przesyłki do nadawcy, jak również ponowną wysyłką.

Ochrona danych osobowych

1. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym, gromadzone są i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
2. Dane osobowe wykorzystywane są tylko i wyłącznie do realizacji zamówień oraz informowania o promocjach.
3. Dane są poufne i nie są udostępniane osobom trzecim.
4. Każdy Kupujący ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych.

Prawa autorskie

1. Wszystkie materiały znajdujące się na stronie internetowej sklepu rzemykowo.pl, a w szczególności teksty, zdjęcia, opisy, projekty oraz wzory produktów stanowią wyłączną własność Firmy Fitness24 i podlegają podlegają prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
2. Kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie, w tym udostępnianie w Internecie, rozpowszechnianie w całości lub części wszelkich prezentowanych na stronie internetowej sklepu rzemykowo.pl treści wymaga uprzedniej pisemnej zgody firmy Fitness24, w przeciwnym razie stanowi naruszenie praw autorskich i spowoduje podjęcie czynności prawnych.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.